! Czy wiecie, że:

Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest na terenie nieruchomości w której mieszkacie.

wymienniki20maja2010

KDP-Property S.C.

Powstaje w wyniku podgrzania zimnej wody wodociągowej ciepłem sieciowym w wymienniku ciepła lub w zasobniku ciepłej wody w przypadku ogrzewania gazowego. Wyprodukowane w elektrociepłowni ciepło trafia do sieci ciepłowniczej, a następnie do węzłów cieplnych w budynkach, gdzie jest wykorzystanie do centralnego ogrzewania mieszkań oraz podgrzania wody z wodociągów. Proces podgrzewania odbywa się w wydzielonym pomieszczeniu, gdzie jest ona ogrzewana do temperatury 55 stopni C a następnie dostarczana do lokali.