Oferta dla Deweloperów

Zakończenie budowy to dla każdego dewelopera początek nowego etapu. Zasiedlenie budynku, powstanie Wspólnoty Mieszkaniowej i oczywiście naprawy gwarancyjne, to tylko część kwestii, którymi trzeba się zająć.

Niestety, pomimo najlepszych chęci i największej staranności, nie da się wybudować budynku pozbawionego usterek, ale nie to stanowi największy problem. Prawdziwym wyzwaniem jest skuteczne ich usuwanie, aby i pozostawić po sobie dobrą opinię na rynku.

Nieocenionym narzędziem w walce o dobre imię dewelopera jest odpowiednia firma zarządzająca oddawaną przez niego nieruchomością. Na etapie zarządzania budynkiem przez dewelopera, firma administrująca pracująca na jego zlecenie, ma za zadanie weryfikowanie zgłoszonych usterek i odpowiednio szybkie reagowanie. Ponadto budynek musi mieć zapewnioną stałą konserwację na wysokim poziomie, gdyż często od właściwego konserwowania zależą gwarancje udzielone przez wykonawców i producentów poszczególnych elementów budynku i instalacji.

Ważna jest również kwestia odpowiedniej polityki finansowej nowo powstałej wspólnoty, gdyż jest to sprawa, na którą nowi właściciele lokali zwracają baczną uwagę. Odpowiednie wyważenie kosztów oraz zapewnienie prawidłowej obsługi jest nie lada wyzwaniem, ale przy zaangażowaniu jakie powinna wykazać dobra firma administrująca jest to kwestia, z którą można sobie świetnie poradzić.

Nasza firma doskonale potrafi sprostać takimi wyzwaniom. Wśród obiektów, którymi się zajmujemy są budynki, które dostaliśmy do administrowania bezpośrednio od deweloperów. W związku z faktem, iż rzetelnie i transparentnie wykonywaliśmy swoje obowiązki, nawet po zmianie formy zarządzania aktem notarialnym na zarząd właścicielski, otrzymaliśmy kredyt zaufania od właścicieli i mimo upływu lat nasza współpraca z Zarządami tych Wspólnot układa się świetnie. Kluczem do sukcesu była dobra współpraca z mieszkańcami oraz przedstawicielami serwisu generalnego wykonawcy. Choć czasem wyglądało to jak łączenie wody z ogniem i wymagało wypracowania trudnych kompromisów, to zawsze klient – właściciel lokalu wiedział, że jest traktowany we właściwy sposób.

Taki model współpracy gwarantuje, że deweloper zyskuje wzmocnienie swojej pozycji rynkowej poprzez budowanie pozytywnego wizerunku rzetelnego sprzedawcy. Dbałość o dobre relacje z klientami, nowymi właścicielami lokali w nieruchomości procentuje pozytywnymi opiniami płynącymi do potencjalnych klientów. Nowi właściciele mieszkań, którzy nie czują się oszukiwani finansowo i są zadowoleni ze sposobu likwidowania usterek, bez wahania polecą Państwa firmę innym potencjalnym klientom.

W ramach usługi zapewniamy:

 • udział w odbiorach części wspólnej nieruchomości

 • przejęcie i weryfikację dokumentacji technicznej nieruchomości

 • weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości

 • prowadzenie wykazu lokali i ich właścicieli

 • wystąpienie o nadanie NIP, REGON

 • założenie konta bankowego dla Wspólnoty Mieszkaniowej

 • przygotowanie uchwał, regulaminów i statutów

 • opracowanie procedur reklamacyjnych i usuwania usterek

 • administratora przypisanego wyłącznie do danej nieruchomości

 • w przypadku zorganizowania biura administracji na terenie nieruchomości pełnienie dyżurów w ilości nie mniejszej niż 5h dziennie przez 4 dni w tygodniu

 • analizę, doradztwo i opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości

 • porady prawne związane z niezbędnymi uregulowaniami formalnymi dotyczącymi powołania i funkcjonowania Wspólnoty oraz obowiązków Inwestora

 • podejmowanie działań interwencyjnych przy zgłoszeniach usterek budowlanych,

 • analizę kosztów administrowania i opracowanie planu gospodarczego,

 • optymalizację kosztów za usługi, w tym negocjowanie umów z dostawcami usług,

 • założenie i prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego,

 • monitorowanie pracy usługodawców związanych z funkcjonowaniem nieruchomości,

 • monitorowanie pracy usługodawców związanych z funkcjonowaniem nieruchomości,

 • kontrolę czystości i utrzymywanie w należytym stanie części wspólnych, pomieszczeń i terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali

 • kontrolę pracy firm odpowiedzialnych za konserwację urządzeń technicznych

 • podejmowanie działań interwencyjnych związanych z usuwaniem awarii i ich skutków

 • analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych

 • nadzór nad procesem zgłaszania i usuwania usterek/wad

 • monitorowanie terminowego usuwania usterek przez wykonawców

 • rozliczenie kosztów mediów (cw, zw, zw, co) na właścicieli lokali

 • opisywanie, weryfikację faktur dotyczących nieruchomości

 • ubezpieczanie nieruchomości wspólnej

 • organizację przepływu dokumentacji i płatności

 • przygotowanie i negocjowanie umów na dostawy mediów

 • przegląd wszystkich rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych

Powyższy katalog nie obejmuje wszystkich czynności, które byłyby wykonywane w ramach umowy o administrowanie, a jedynie jej najważniejsze elementy. Zarówno zakres, jak i treść umowy, są każdorazowo indywidualnie ustalane przez strony w drodze negocjacji.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, bo naprawdę warto!

Michał Blusiewicz