E-voting

Nasi klienci mają możliwość głosowania pod uchwałami
Wspólnoty za pośrednictwem strony internetowej.

evotingDzięki serwisowi internetowemu
www.e-voting.pl
głosowanie pod uchwałami Państwa Wspólnoty Mieszkaniowej
będzie możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
Jest to jedyne na rynku w pełni zgodne z prawem głosowanie przez internet.

DO CZEGO SŁUŻY E-VOTING

Jest to unikatowy serwis, który pozwala Państwu na oddawanie głosów pod uchwałami Wspólnoty za pośrednictwem internetu, szczególnie dogodny dla osób, które z jakiś przyczyn nie mogą uczestniczyć w Zebraniu Rocznym Wspólnoty.
Ogólne informacje.

1. System elektronicznego głosowania e-voting.pl jest nowoczesnym narzędziem Zarządców Nieruchomości oraz Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych przeznaczonym do zbierania głosów pod uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych.
2. Zapewnia on bezpieczne, zgodne z obowiązującymi przepisami, a przede wszystkim szybkie i sprawne zbieranie głosów współwłaścicieli nieruchomości wspólnej.
3. E-voting nie wyklucza tradycyjnych metod zbierania głosów. Może być uzupełnieniem do metod powszechnie stosowanych zwłaszcza w sytuacjach, gdy cześć członków wspólnoty mieszka gdzieś indziej lub często wyjeżdża.

Jak to działa?

1. Zarząd lub zarządca któremu powierzono zarząd w trybie art 18. UWL zawiera umowę o usługę informatyczną polegająca na gromadzeniu i przekazywaniu informacji drogą elektroniczna dotyczącej wyboru dokonanego przez użytkownika systemu jakim jest członek wspólnoty.
2. Aby stać się użytkownikiem systemu należy złożyć pisemne oświadczenie o posiadanym prawie własności lokalu oraz udzielić pełnomocnictwa do oddawania głosów w jego imieniu osobie wskazanej przez zarząd (może to być jeden lub dwóch członków zarządu działających łącznie). Pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane co jest jednoznaczne z utratą statusu użytkownika systemu.
3. Pełnomocnictwo dotyczy oddawania głosów w imieniu użytkownika systemu wyłącznie w taki sposób, w jaki on sam określi oddając głos w systemie. W przeciwnym wypadku głos oddany wbrew woli użytkownika będzie nieważny.
4. Dla potwierdzenia dokonania wyboru, użytkownik otrzyma na wskazany adres e-mail potwierdzenie oddania głosu wraz z informacją w jakich uchwałach oddawał głos i jak na nie głosował.
5. W przypadku omyłkowego oddania głosu, użytkownik może skontaktować się z Administratorem w celu anulowania głosowania.
6. Elektroniczna karta do głosowania wraz z numerem IP oraz jednorazowym kodem SMS/e-mail jest wysyłana również do pełnomocnika, który na tej podstawie może oddać głos pod uchwałami.
7. System wyświetla również aktualne wyniki głosowania, które mogą być aktualizowane przez administratora o głosy oddane metodą tradycyjną przez osoby nie będące użytkownikami systemu.

Bezpieczeństwo

1. Zabezpieczenia systemu są wzorowane na systemach bankowych. Każde logowanie mające na celu oddanie głosu musi być potwierdzone jednorazowym kodem SMS/e-mail, który jest wysyłany na numer/adres podany w pełnomocnictwie.
2. Login i hasło są nadawane wyłącznie przez administratora systemu i nie mogą być zmienione przez użytkownika.
3. Odzyskanie zgubionego hasła jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem administratora systemu, który ma obowiązek zweryfikowania osoby pod kątem jej uprawnień.
4. System wysyła powiadomienia o dokonanym wyborze na adres e-mail, by w ten sposób potwierdzić głosowanie.
Zapraszamy do korzystania.